ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

Παράγοντες που καθορίζουν το τελικό κόστος και την αξιοπιστία της βαφής.
  1. Χτυπήματα – λακκούβες – και κακές παλιές επισκευές στο αμάξωμα επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος.
  2. Εξαρτήματα που πρέπει να ξεμονταριστούν ,επιβαρύνουν το κόστος, σημαντικό ρόλο έχει επίσης η κατασκευαστική συναρμολόγηση και πολυπλοκότητα
  3. Τυχόν παλιές ελαττωματικές βαφές που πρέπει να αφαιρεθούν , εκτινάσσουν το κόστος
  4. Τα υλικά προετοιμασίας και βαφής , και η σωστή διαδικασία εφαρμογής τους με τον ανάλογο εξοπλισμό θα εξασφαλίσουν την αξιοπιστία της βαφής
  5. Χρειάζεται απαραίτητα μια ουσιαστική ερεύνα αγοράς απο τον πελάτη , κοστολόγηση του αυτοκινήτου και διευκρινήσεις με τον τεχνίτη. Κοστολόγιο με φωτογραφίες και τηλέφωνα δεν γίνεται.
Η βαφή ενός αυτοκινήτου γίνεται μία φορά.